شهابی در دل روز (۱)

سهم من از باران

به وسعت دستانم است

و لذت من از باران چندی بیشتر از سهمم .


QR Code

بازتاب

بازتاب URL برای این نوشته:
http://www.blog.nabbasi.com/1387/11/21/%d8%b4%d9%87%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%84-%d8%b1%d9%88%d8%b2-1/trackback/

دیدگاه

آهای ، کاتب دکان می فروش ، شغلت رو نمی خوای عوض کنی ؟ ؟؟؟

ارسال دیدگاه