دنیایی که به ارث می گذاریم …

همه آزادیم . اما آزاد میشویم یا آزاد می کنیم !؟


QR Code

بازتاب

بازتاب URL برای این نوشته:
http://www.blog.nabbasi.com/1387/11/24/%d8%af%d9%86%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%ab-%d9%85%db%8c-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%85/trackback/

دیدگاه

«زندگی را مردم پیشین
خورد و پوش و لذت آغوش میدیدند»

شکل صحیح این شعر بدین شکل میباشد از استاد مهدی اخوان ثالث که در مجموعه اشعار ایشان قابل دسترسی است. امیدوارم بزرگواری فرموده و اصلاح نمایید. با تشکر!

—————————————————————————————
با تشکر از تذکر بجای شما . در اولین فرصت اقدام میکنم . سربلند باشید .
ناصر عباسی

احسنت!

ارسال دیدگاه