شهابی در دل روز (۲)

.

افسون طلوع

..

.

اگر خیال چشمانت تا سحرگاه امانم دهد

بر یگانگی خورشید در این سرزمین شک خواهم کرد …


QR Code

بازتاب

بازتاب URL برای این نوشته:
http://www.blog.nabbasi.com/1387/12/29/%d8%a7%d9%81%d8%b3%d9%88%d9%86-%d8%b7%d9%84%d9%88%d8%b9/trackback/

ارسال دیدگاه