تکامل

هفت مفهوم زیبا که بدون هفت چیز دیگر خطرناک است .

  • لذت بدون وجدان
  • دانش بدون شخصیت
  • تجارت بدون اخلاق
  • علم بدون انسانیت
  • عبادت بدون ایثار
  • سیاست بدون شرافت
  • ثروت بدون زحمت

دست نوشته گاندی به نوه اش


QR Code

بازتاب

بازتاب URL برای این نوشته:
http://www.blog.nabbasi.com/1388/03/08/%d8%aa%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84/trackback/

ارسال دیدگاه