سمفونی رنگها

سراپا اگر زرد و پژمرده ایم
ولی دل به پاییز نسپرده ایم
چو گلدان خالی، لب پنجره
پر از خاطرات ترک خورده ایم
اگر داغ دل بود، ما دیده ایم
اگر خون دل بود، ما خورده ایم
اگر دل دلیل است، آورده ایم
اگر داغ شرط است، ما برده ایم

دلی سربلند و سری سر به زیر
از این دست، عمری به سر برده ایم!


QR Code

بازتاب

بازتاب URL برای این نوشته:
http://www.blog.nabbasi.com/1388/08/05/%d8%b3%d9%85%d9%81%d9%88%d9%86%db%8c-%d8%b1%d9%86%da%af%d9%87%d8%a7/trackback/

دیدگاه

خیلی متن جالبی بود متشکرم

ارسال دیدگاه