منحنی قامتم، قامت ابروی توست

منحنی قامتم، قامت ابروی توست
خط مجانب بر آن، سلسله گیسوی توست

حد رسیدن به او، مبهم و بی انتهاست
بازه تعریف دل، در حرم کوی توست

چون به عدد یک تویی من همه صفرها
آن چه که معنی دهد قامت دلجوی توست

پرتوی خورشید شد مشتق از آن روی تو
گرمی جان بخش او جزئی از آن خوی توست

بی تو وجودم بود یک سری واگرا
ناحیه همگراش دایره روی توست

پروفسور هشترودی


QR Code

بازتاب

بازتاب URL برای این نوشته:
http://www.blog.nabbasi.com/1388/10/23/%d9%85%d9%86%d8%ad%d9%86%db%8c-%d9%82%d8%a7%d9%85%d8%aa%d9%85%d8%8c-%d9%82%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%aa/trackback/

دیدگاه

salam neveshtehaye ghashang va jalebi darid.mikhastam az bazi neveshtehatoon copy dashte basham az nazare shoma eshkali nadare. omid varam movafagh bashid.

ارسال دیدگاه