شرط عاشقی

چشمان سیاهت رقصان
و تسبیح در دستت لرزان
خندان
می پرسم :” تسبیح گفتن می دانی ؟”
می گویی :” شکرِ داشتنِ تو بلد بودن نمی خواهد.”

منبع : بی بی مهتاب


QR Code

بازتاب

بازتاب URL برای این نوشته:
http://www.blog.nabbasi.com/1388/12/10/%d8%b4%d8%b1%d8%b7-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82%db%8c/trackback/

ارسال دیدگاه