من کنارت بودم و نشناختی

یک شبی مجنون نمازش را شکست
بی وضو در کوچه لیلا نشست

عشق آن شب مست مستش کرده بود
فارغ از جام الستش کرده بود

سجده ای زد بر لب درگاه او
پُر ز لیلا شد دل پر آه او

گفت یا رب از چه خوارم کرده ای
بر صلیب عشق دارم کرده ای

جام لیلا را به دستم داده ای
وندر این بازی شکستم داده ای

نیشتر عشقش به جانم می زنی
دردم از لیلاست آنم می زنی

خسته ام زین عشق، دل خونم نکن
من که مجنونم تو مجنونم نکن

مرد این بازیچه دیگر نیستم
این تو و لیلای تو… من نیستم

گفت ای دیوانه لیلایت منم
در رگ پنهان و پیدایت منم

سالها با جور لیلا ساختی
من کنارت بودم و نشناختی

عشق لیلا در دلت انداختم
صد قمار عشق یکجا باختم

کردمت آواره صحرا نشد
گفتم عا قل می شوی اما نشد

سوختم در حسرت یک یا ربت
غیر لیلا بر نیامد از لبت

روز و شب او را صدا کردی ولی
دیدم امشب با منی گفتم بلی

مطمئن بودم به من سر می زنی
در حریم خانه ام در می زنی

حال این لیلا که خوارت کرده بود
درس عشقش بی قرارت کرده بود

مرد راهش باش تا شاهت کنم
صد چو لیلا کشته در راهت کنم

قصه ی لیلی و مجنون
مثنوی نظامی

QR Code

بازتاب

بازتاب URL برای این نوشته:
http://www.blog.nabbasi.com/1389/04/15/%d9%85%d9%86-%da%a9%d9%86%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d9%88%d8%af%d9%85-%d9%88-%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%8a/trackback/

دیدگاه

این شعرا رو قلب آدم راه میرن

مثنویه دیگه . بعضی موقع ها اصولا آدم رو له میکنه.

اینو برداشتم واسه پسرم بفرستم.لیلی پسرم اونوره آبه.دیدگاه ما که معلومه،تازه تو ۵۰ و اندی سالگی به حقیقت زندگی داریم میرسیم،اونم به خیال خودمون.دلم میخواد پسرم و همه پسرهای دنیا زودتر از ما برسن به حقیقت.

ای کاش بشود.

ارسال دیدگاه