من بنویسم یا تو؟

موقع نمازش که می شد، فرشته چپ و راست، عزا می گرفتند که چه کنند؛
«إیاک نعبد» را جزء حرفهای خوبش بنویسند یا جزء دروغهایش
منبع


QR Code

بازتاب

بازتاب URL برای این نوشته:
http://www.blog.nabbasi.com/1389/07/24/%d9%85%d9%86-%d8%a8%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%d9%85-%db%8c%d8%a7-%d8%aa%d9%88%d8%9f/trackback/

ارسال دیدگاه