شاخص اقتصادی از دیدگاه شاه عباس …

شاه عباس از وزیر خود پرسید: “امسال اوضاع اقتصادی کشور چگونه است؟”
وزیر گفت: “الحمدالله به گونه ای است که تمام پینه دوزان توانستند به زیارت کعبه روند!”
شاه عباس گفت: “نادان! اگر اوضاع مالی مردم خوب بود می بایست کفاشان به مکه می رفتند نه پینه‌دوزان، چون مردم نمی توانند کفش بخرند ناچار به تعمیرش می پردازند، بررسی کن و علت آن را پیدا نما تا کار را اصلاح کنیم.”

تحلیل حکایت :
۱- یک شاخص مناسب می تواند در عین سادگی بیانگر وضعیت کل سازمان باشد.

۲ -در تحلیل شاخص باید جنبه های مختلف را بررسی نمود. گاهی بهبود ناگهانی یک شاخص بیانگر رشدهای سرطانی و ناموزون سیستم است

منبع : ایمیل دریافتی


QR Code

بازتاب

بازتاب URL برای این نوشته:
http://www.blog.nabbasi.com/1389/08/27/%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d8%b5-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%db%8c%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b4%d8%a7%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3/trackback/

دیدگاه

وبلاگ خیلی خوبی داری ، دکتر!
به ما هم سر بزن…

ارسال دیدگاه