ارسال برای اردیبهشت

اردیبهشت ۸, ۱۳۸۵

خاطرات ملوانان انگلیسی …

امروز یکی از دوستان ایمیل جالبی رو برام فرستاد که خوندنش خالی از لطف نیست . چنین برداشتی از یک واقعه توی این شرایط … سوم فروردین ما امروز به خاک ایران تجاوز کردیم همه اش هم تقصیر فیلیکس بود چون هرچه من به او گفتم که ما وارد آبهای نیلگون خلیج فارس شدیم اون […]

» باقی این نوشته را بخوانید ...
|