ارسال برای اردیبهشت

اردیبهشت ۲, ۱۳۸۶

باید گذشت …

پیری رسید و موسم طبع جوان گذشت          ضعف تن از تحمل رطل گران گذشت باریک بینی ات چو زپهلوی عینک است         باید زفکر دلبر لاغر میان گذشت وضع زمانه قابل دیدن دوبار نیست             رو پس نکرد هرکه از این خاکدان گذشت در راه عشق گریه متاع اثر نداشت              صدباراز  کنار من  این کاروان گذشت از […]

» باقی این نوشته را بخوانید ...
|