ارسال برای خرداد

خرداد ۵, ۱۳۸۶

قوانین مورفی

در زیر مجموعه نسبتا کاملی از قوانین مورفی رو مینویسم با اینکه خیلی هاش رو قبول ندارم  ولی تعدادی از اونها به طور اعجاب آوری ملموسند و …. قوانین مورفی توسط شخصی بنام کاپیـتـان ادوارد مورفی مهندس نیروی هوایی، در سـال ۱۹۴۹ پـا بـه عـرصه حضور گذاشت. وی هنگامی که روی پروژه ای در نیـروی […]

» باقی این نوشته را بخوانید ...

اردیبهشت ۲۵, ۱۳۸۶

بار خدایا!

آبروی مرا به توانگری نگه دار، و ارزش مرا به تنگدستی از بین مبر که ناچار شوم از روزی خواران تو روزی خواهم، و از آفریدگان بدکارت مهربانی جویم، و به ستایش آن کس که به من ببخشاید گرفتار آیم، و به بدگویی آن کس که به من کمک نکند ناچار شوم… نهج البلاغه، خطبه […]

» باقی این نوشته را بخوانید ...
|