ارسال برای مهر

مهر ۲۳, ۱۳۸۶

من و ایمانم …

خورشید را باور دارم حتی اگر  نتابد به عشق ایمان دارم حتی اگر آن را حس نکنم به خدا ایمان دارم حتی اگر سکوت کرده باشد.. (دیوار نوشته ای مربوط به ویرانه های جنگ جهانی

» باقی این نوشته را بخوانید ...
|