ارسال برای دی

دی ۲۹, ۱۳۸۷

فرصت سوزی !!!

وقتی که کارگر بودم  ، سعی میکردم کارمو زودتر تموم کنم که اگه شد یه چرتی هم بزنم .. وقتی کارشناس شدم دیگه از چرت بعدازظهر خبری نبود ، اما سعی می کردم کارمو زود تموم کنم که آخر شب زودتر بخوابم … اما وقتی منسب مدیریتی رو مزه کردم ، دیگه  از چرت بعدازظهر […]

» باقی این نوشته را بخوانید ...
|