ارسال برای اسفند

اسفند ۲۹, ۱۳۸۷

شهابی در دل روز (۲)

. افسون طلوع … .. . اگر خیال چشمانت تا سحرگاه امانم دهد بر یگانگی خورشید در این سرزمین شک خواهم کرد …

» باقی این نوشته را بخوانید ...
|