ارسال برای فروردین

فروردین ۳, ۱۳۸۹

معادله احساس خوشبختی و پول

پول به شرطی باعث شادی می‌شود که شما داشته باشید و دیگران نداشته باشند تحقیقات جدید نشان می‌دهد پول فقط به شرطی برای شما شادی به همراه می‌آورد که شما بیش‌تر از دوستان و همسایگانتان داشته باشید. با وجود پیشرفت‌های زیادی که در طول ۴۰ سال گذشته در زمینه استانداردهای زندگی در بریتانیا صورت گرفته […]

» باقی این نوشته را بخوانید ...

اسفند ۲۷, ۱۳۸۸

نگو با قند و با چایی !

من از آن دور ها دیدم که می آید به سوی خانه ی مخلص « عمو نوروز» عیالم زیر لب غرید : ” من آخر با چه چیزی میتوانم کرد از این مهمان پذیرایی؟؟ نگو با قند و با چایی ! خدا نا کرده آخر این که از ره میرسد عید است. و اقدامات او […]

» باقی این نوشته را بخوانید ...

اسفند ۱۰, ۱۳۸۸

شرط عاشقی

چشمان سیاهت رقصان و تسبیح در دستت لرزان خندان می پرسم :” تسبیح گفتن می دانی ؟” می گویی :” شکرِ داشتنِ تو بلد بودن نمی خواهد.” منبع : بی بی مهتاب

» باقی این نوشته را بخوانید ...
|