ارسال برای تیر

تیر ۲۲, ۱۳۸۹

کی چکاره است ؟

سیاستمدار: کسی است که می تواند به شما بگوید به جهنم بروید منتها به نحوی که شما برای این سفر لحظه شماری کنید. مشاور: کسی است که ساعت شما را از دستتان باز می کند و بعد به شما می گوید ساعت چند است. حسابدار: کسی است که قیمت هر چیز را می داند ولی […]

» باقی این نوشته را بخوانید ...

تیر ۲۰, ۱۳۸۹

سرنوشت یک درخواست …

» باقی این نوشته را بخوانید ...

تیر ۱۵, ۱۳۸۹

من کنارت بودم و نشناختی

یک شبی مجنون نمازش را شکست بی وضو در کوچه لیلا نشست عشق آن شب مست مستش کرده بود فارغ از جام الستش کرده بود سجده ای زد بر لب درگاه او پُر ز لیلا شد دل پر آه او گفت یا رب از چه خوارم کرده ای بر صلیب عشق دارم کرده ای جام […]

» باقی این نوشته را بخوانید ...
|