ارسال برای آبان

آبان ۲۷, ۱۳۸۹

شاخص اقتصادی از دیدگاه شاه عباس …

شاه عباس از وزیر خود پرسید: “امسال اوضاع اقتصادی کشور چگونه است؟” وزیر گفت: “الحمدالله به گونه ای است که تمام پینه دوزان توانستند به زیارت کعبه روند!” شاه عباس گفت: “نادان! اگر اوضاع مالی مردم خوب بود می بایست کفاشان به مکه می رفتند نه پینه‌دوزان، چون مردم نمی توانند کفش بخرند ناچار به […]

» باقی این نوشته را بخوانید ...
|