ارسال برای آذر

آذر ۱۸, ۱۳۸۹

بر مزارم مــگــذاریــد بـیـــاید واعــــــظ

روز مرگم، هر که شیون کند از دور و برم دور کنید همه را مســــت و خراب از مــــی انــــگور کنیـــــد مزد غـسـال مرا   سیــــر   شــــرابــــــش بدهید مست مست از همه جا  حـــال خرابش بدهید بر مــــــزارم مــگــذاریــد بـیـــاید  واعــــــظ پـیــر میخانه بخواند غــزلــی از حــــافـــظ جای تلقــیـن به بالای ســـرم دف بـــزنیـــد شاهدی رقص کند جمله شما کـــف […]

» باقی این نوشته را بخوانید ...
|