ارسال های قرار گرفته در اجتماعی

خرداد ۸, ۱۳۸۸

تکامل

هفت مفهوم زیبا که بدون هفت چیز دیگر خطرناک است . لذت بدون وجدان دانش بدون شخصیت تجارت بدون اخلاق علم بدون انسانیت عبادت بدون ایثار سیاست بدون شرافت ثروت بدون زحمت دست نوشته گاندی به نوه اش

» باقی این نوشته را بخوانید ...

خرداد ۳, ۱۳۸۸

teamwork

کار تیمی دردسر یا راه حل ؟

» باقی این نوشته را بخوانید ...

اسفند ۱, ۱۳۸۷

مشاور و چوپان

چوپانی مشغول چراندن گله گوسفندان خود در یک مرغزار دورافتاده بود. ناگهان سر و کله یک اتومبیل جدید کروکی از میان گرد و غبار جاده های خاکی پیدا میشود. راننده ی آن اتومبیل که یک مرد جوان با لباس Brioni ، کفشهای Gucci ، عینک Ray-Ban و کراوات YSL بود، سرش را از پنجره اتومبیل […]

» باقی این نوشته را بخوانید ...

بهمن ۲۴, ۱۳۸۷

دنیایی که به ارث می گذاریم …

همه آزادیم . اما آزاد میشویم یا آزاد می کنیم !؟

» باقی این نوشته را بخوانید ...

دی ۲۹, ۱۳۸۷

فرصت سوزی !!!

وقتی که کارگر بودم  ، سعی میکردم کارمو زودتر تموم کنم که اگه شد یه چرتی هم بزنم .. وقتی کارشناس شدم دیگه از چرت بعدازظهر خبری نبود ، اما سعی می کردم کارمو زود تموم کنم که آخر شب زودتر بخوابم … اما وقتی منسب مدیریتی رو مزه کردم ، دیگه  از چرت بعدازظهر […]

» باقی این نوشته را بخوانید ...

مهر ۱۲, ۱۳۸۷

نعمت رنگ

» باقی این نوشته را بخوانید ...