ارسال های قرار گرفته در طنز

خرداد ۵, ۱۳۸۶

قوانین مورفی

در زیر مجموعه نسبتا کاملی از قوانین مورفی رو مینویسم با اینکه خیلی هاش رو قبول ندارم  ولی تعدادی از اونها به طور اعجاب آوری ملموسند و …. قوانین مورفی توسط شخصی بنام کاپیـتـان ادوارد مورفی مهندس نیروی هوایی، در سـال ۱۹۴۹ پـا بـه عـرصه حضور گذاشت. وی هنگامی که روی پروژه ای در نیـروی […]

» باقی این نوشته را بخوانید ...

اردیبهشت ۸, ۱۳۸۵

خاطرات ملوانان انگلیسی …

امروز یکی از دوستان ایمیل جالبی رو برام فرستاد که خوندنش خالی از لطف نیست . چنین برداشتی از یک واقعه توی این شرایط … سوم فروردین ما امروز به خاک ایران تجاوز کردیم همه اش هم تقصیر فیلیکس بود چون هرچه من به او گفتم که ما وارد آبهای نیلگون خلیج فارس شدیم اون […]

» باقی این نوشته را بخوانید ...